Cung ứng Hải sản tại Đà Nẵng

hai san da nang

CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG

CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG

CÔNG TY HẢI SƠN THỊNH KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG GIÁ HẢI SẢN ĐÀ NẴNG

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT | 0908430286

  BẢNG GIÁ      
Kính gửi: Quý khách hàng   Áp dụng: 01/01/2015    
STT TÊN HÀNG LOẠI ĐVT  GIÁ CHƯA CÓ HĐ MUA SĨ > 5 KG  GIÁ CHƯA CÓ HĐ
MUA LẺ
 GIÁ CÓ HÓA ĐƠN
Sản Phẩm Sống
1 Cá chình sống đen 0.7-1.2kg/con Kg            520,000       526,500             542,295
2 Cá chình sống bông 0.5-1.2kg/con Kg            510,000       516,500             531,995
3 Cá chình sống bông 2-10kg/con Kg            485,000       491,500             506,245
3 Cá kèo sống 40-50con/kg Kg            120,000       126,500             132,825
4 Cá bò giáp 1-4kg/con Kg            385,000       391,500             411,075
5 Cá mao ếch sống 6-11con/kg Kg            149,000       155,500             160,165
6 Cá mao ếch sống 0.2-0.5kg/con Kg            295,000       301,500             310,545
6 Cá lăng sống 0.7-1.5kg Kg            115,000       121,500             125,145
7 Cá leo sống 0.7-1.5kg Kg            129,000       135,500             142,275
8 Cá tầm sống 1.5-5kg Kg            230,000       236,500             248,325
9 Cá mập sống 0.5-3kg/con Kg            220,000       226,500             237,825
10 Cá bớp sống 1-3kg/con Kg            245,000       251,500             259,045
11 Cá Hồi sống 1-3kg/con Kg            345,000       351,500             362,045
12 Cá chim trắng sống 2-4con/kg Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
13 Cá mú sống 0.7-1.3 Kg            330,000       336,500  Thời giá
14 Cá mặt quỷ sống 0.8-3kg/con Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
15 Bào ngư sống 15-25con/kg Kg            500,000       506,500             521,695
16 Cá điêu hồng 0.7-1kg kg              68,000         74,500               78,225
17 Tôm hùm sống 0.5-1kg/con Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
18 Tôm hùm sống 1-1.5kg/con Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
19 Cá mú đỏ sống 1.5-3kg/con Kg            825,000       831,500             856,445
20 Tôm càng xanh sống 10-15con/kg Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
21 Tôm tích sống 160gr -up Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
22 Tôm tích sống 100gr-160gr Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
Hàng tươi
25 Đầu cá hồi 0.4 – up Kg              39,000         45,500               47,775
26 Cá hồi nc Nauy 5-7kg/con Kg            295,000       301,500             295,000
27 Cá hồi file Nauy 0.2-1kg Kg            435,000       441,500             435,000
28 Cá chìa vôi 0,5-4con/kg Kg            240,000       246,500             253,895
29 Cá cu 0,5-1.5con/kg Kg            210,000       216,500             222,995
30 Cá chình 0.7-1.4kg/con Kg            375,000       381,500             400,575
31 Cá chình suối 0.7-5kg/con Kg            375,000       381,500             400,575
32 Cá bớp nguyên con 1-3kg/con Kg            155,000       161,500             169,575
33 Cá bớp nguyên con 1-6kg/con Kg            145,000       151,500             159,075
33 Cá lăng 0.7-1.5kg Kg              67,000         73,500               77,175
34 Cá leo 0.7-1.5kg Kg              69,000         75,500               79,275
35 Cá tầm 1.5-5kg Kg            110,000       116,500             122,325
36 Cá mập 0.5-3kg/con Kg              80,000         86,500               90,825
37 Cá Hồi vn 1-3kg/con Kg            120,000       126,500             132,825
38 Cá mú 0.8-1kg/con Kg            155,000       161,500             169,575
39 Cá mú 1.7-2kg/con Kg              95,000       101,500             106,575
39 Cá Chẻm 1.7-4kg/con Kg            145,000       151,500             159,075
40 Cá bò hòm 0.7-1kg Kg            149,000       155,500             163,275
41 Cá bò giáp 1-4kg/con Kg            155,000       161,500             169,575
41 Cá trứng nhật 7-10con/vỉ Kg              60,000         66,500               69,825
42 Cá saba Nauy 400-490gr 1kg              55,000         61,500               64,575
43 Cá saba Nauy 600-800gr 1kg              65,000         71,500               75,075
44 Cá bống mú 0.1-0.3kg kg              52,000         58,500               61,425
45 Cá bống tượng 0.3-0.5kg/con Kg            149,000       155,500             163,275
46 Cá ngừ đại dương Nguyên con Kg            165,000       171,500             180,075
47 Cá ngừ đại dương file 1kg            285,000       291,500             306,075
48 Cá kèo tươi 35-50con/kg kg              85,000         91,500               96,075
49 Cá mai khô làm sạch Kg            175,000       181,500             190,575
50 Cá nhồng xiên que 8-18con/kg 1kg              89,000         95,500             100,275

CUA GHẸ

47 Cua lột 10-20con/kg 1kg            255,000       261,500             269,345
48 Cua lột 5-6con/kg 1kg            220,000       226,500             233,295
49 Càng ghẹ 40-50cai/kg Kg            185,000       191,500             197,245
THỊT BÒ ÚC   – CỪU -DÊ
50 Thịt thăn nội 1.8 kg up Kg            523,240       529,740             545,632
51 Thịt đầu bò thăn ngoại 3kg up Kg            295,000       301,500             310,545
52 Thịt thăn ngoại 3.6 kg Up Kg            270,000       276,500             284,795
53 Thịt nạc mông 3-4kg Kg            215,000       221,500             228,145
54 Nạc đùi 5-7 kg Kg            199,000       205,500             211,665
55 Bắp bò 27.2 kg Kg            155,000       161,500             166,345
56 Bẹ sườn  – Carreù standard 1.0 – 1.5 Kg            399,000       405,500             417,665
57 Bẹ sườn kiểu pháp- Carreù aø la Française 0.8 – 1.0 Kg            555,000       561,500             578,345
58 Đùi cừu không xương 1.2-1.4 kg Kg            335,000       341,500             351,745
59 Đùi cừu 1.8 kg up Kg            267,000       273,500             281,705
60 Thịt Dê Nguyên Con app 13kg Kg            185,000       191,500             197,245

SÒ ỐC

61 Ruột ốc tỏi làm sạch kg              85,000         91,500               94,245
62 Ruột ốc mỡ làm sạch kg              79,000         85,500               88,065
63 Cội điệp 120-170côi/kg 1kg            180,000       186,500             192,095
64 Cồi mai 70-110côi/kg 1kg            185,000       191,500             197,245
65 Sò dương sống 4-7con/kg Kg            135,000       141,500             145,745
66 Sò điệp quạt 15-30con/kg Kg              55,000         61,500               63,345
67 Sò điệp quạt 1/2 mãnh 20-30con/kg Kg            185,000       191,500             197,245
68 Sò lông sống sống Kg              59,000         65,500               67,465
69 Ốc bàn tay sống Kg              85,000         91,500               94,245
70 Ốc nón sống Kg              55,000         61,500               63,345
71 Nghêu sống Kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
72 Sứa ăn liền 400gr/gói Gói              20,000         26,500               27,295
MỰC CÁC LOẠI
73 Mưc cơm A 9-12cm/con kg            135,000       141,500             145,745
74 Mưc kim A 9-12cm/con kg            119,000       125,500             129,265
75 Mưc lá cơm 9-12cm/con kg            130,000       136,500             140,595
76 Mực 1 nắng loại 1 2-4con/kg kg 450,000       456,500             470,195
77 Mực 1 nắng loại 2 2-4con/kg kg 350,000       356,500             367,195
78 Mực 1 nắng loại 3 2-4con/kg kg 300,000       306,500             315,695
79 Mực 1 nắng loại 4 2-4con/kg Kg 220,000       226,500             233,295
80 Mực lá 25cm -up Kg Thời giá Thời giá Thời giá
81 Mực ống 16-20cm/con Kg Thời giá Thời giá Thời giá
THỊT CÁC LOẠI
83 Thỏ thui làm sạch 1kg-3kg/con Kg               135,000         141,500             135,000
84 Thịt ghẹ búp 0.5kg/gói Kg               135,000         141,500             145,745
85 Thịt cua miếng 0.5kg/gói Kg               160,000         166,500             171,495
86 Thịt cua búp 0.5kg/gói Kg               185,000         191,500             197,245
87 Thịt ghẹ que 0.2kg/vĩ Kg               195,000         201,500             207,545
88 Thịt cá sấu sườn đóng gói Kg                79,000           85,500               88,065
89 Thịt cá sấu file đùi đóng gói Kg               120,000         126,500             130,295
90 Thịt cá sấu file khataco đóng gói Kg               175,000         181,500                175,000
90 Sườn cá sấu đóng gói Kg                65,000           71,500               73,645
91 Xương bàn tay cá sấu đóng gói Kg               100,000         106,500             109,695
91 Thịt đà điểu vụn đóng gói Kg               120,000         126,500                120,000
92 Thịt đà điểu file (TN) loại B Kg               130,000         136,500             140,595
93 Thịt đà điểu file khataco File Kg               195,000         201,500                215,000
94 Thịt đùi đà điểu khataco File Kg               180,000         186,500                185,000
95 Dạ dày đà điểu đóng gói Kg               245,000         251,500                251,500
96 Ngón chân đà điểu đóng gói Kg                70,000           76,500                 76,500
97 Tim đà điểu đóng gói Kg                80,000           86,500                 86,500
98 Cổ đà điểu đóng gói Kg                50,000           56,500                 56,500
99 Cánh đà điểu đóng gói Kg               125,000         131,500                131,500
100 Sườn đà điểu đóng gói Kg                80,000           86,500                 86,500
101 Dạ dày cá sấu đóng gói Kg               120,000         126,500                126,500
TRỨNG CÁC LOẠI
102 Trứng đà điểu Loại 1 Quả               170,000         176,500             181,795
103 Trứng đà điểu Loại 2 Quả               140,000         146,500             150,895
104 Trứng cá thu đóng gói kg  Thời giá  Thời giá  Thời giá
THỰC PHẨM HONG KHÓI
104 Xúc xích mỹ 84-50gr/chiếc kg            120,000       126,500             139,150
105 Xúc xích hong khói ĐV 84-50gr/chiếc kg            159,000       165,500             182,050
106 Xúc xúc vườn bia 23gr/Chiếc kg            173,000       179,500             197,450
107 Thăn hong khói Cắt lát 500gr              82,000         88,500               97,350
108 Xúc xích hong khói Nhật 50gr/chiếc kg            166,000       172,500             189,750
109 Dọi quế hong khói lát 500gr              68,000         74,500               81,950
110 Jam bong lát 500gr              71,000         77,500               85,250
111 Xúc xích tỏi lát/cục 500gr              71,000         77,500               85,250
112 Chân giò ủ muối quả kg            175,000       181,500             199,650
113 Sườn heo hong khói miếng 500gr            164,000       170,500             187,550
BAO TỬ CÁC LOẠI
114 Bao tử cá loại B làm sạch Kg                55,000           61,500               63,345
115 Bao tử basa 200g/pe đóng gói Kg                89,000           95,500             100,275
116 Bao tử cá ngừ làm sạch Kg                85,000           91,500               94,245
117 Bao tử cá sấu +lưỡi làm sạch Kg                70,000           76,500               78,795
CÁC LOẠI ĐẶC SẢN
118 Vây cá hồi tẩm gia vị khay Kg 125,000 131,500             135,445
109 Bào ngư 35-50con/kg Kg            350,000 356,500             367,195
110 Bào ngư 15-35con/kg Kg            420,000 426,500             439,295
111 Hải sâm vàng 15-25cm/con Kg            255,000 261,500             269,345
112 Vi cá mập Miếng Kg         1,700,000 1,706,500          1,757,695
113 Tôm hùm tươi 0.3-0.5kg Kg            650,000 656,500             676,195
114 Tôm hùm tươi 0.5-0.9 Kg            730,000 736,500             758,595
115 Sụn gà loại 1 đóng gói Kg            175,000 181,500             186,945
116 Sụn gà loại 2 đóng gói Kg            145,000 151,500             156,045
116 Sụn gà loại 3 đóng gói kg            135,000 141,500             145,745
Thực phẩm chế biến
118 Hồ lô 85-100 viên/kg Kg            159,000       165,500             182,050
119 Phoma que 30 cây/kg Kg            149,000       155,500             171,050
120 Tôm cuốn khoai tây 10 cục/vĩ              48,000         54,500               59,950
121 Bắp mĩ ngọt làm sạch Kg              48,999         55,499               57,164
122 Bắp mĩ ngọt làm sạch Kg              49,000         55,500               57,165
123 Khoai tây làm sạch Kg              52,000         58,500               60,255
124 Rau hỗn hợp làm sạch Kg              35,000         41,500               42,745
125 Trứng cút bách hoa 300gr/vỉ              35,000         41,500               45,650
126 Bánh mực tẩm cốm 240gr/vỉ              27,000         33,500               36,850
127 Bánh cốm hải sản Đóng gói 300gr              28,000         34,500               37,950
128 Hoành thánh xếp Đóng gói 200gr              19,800         26,300               28,930
129 Há cảo thịt Đóng gói 250gr              19,700         26,200               28,820
130 Chạo tôm Đóng gói 300gr              32,000         38,500               42,350
131 Xíu mại bốn mùa Đóng gói 500gr              42,000         48,500               53,350
XÔI – CHẢ
127 Chả mực hấp đóng gói Kg            195,000       201,500             221,650
128 Chả cá viên tươi đóng gói Kg              58,000         64,500               70,950
129 Chả cá hấp tươi đóng gói Kg              62,000         68,500               75,350
130 Chả bò đóng gói Kg            290,000       296,500             326,150
131 Xôi chiên phồng đóng gói cây              15,002         21,502               23,652
Thực phẩm chế biến
133 Basa file k/pe đóng gói 1000gr                89,000           95,500             100,275
120 Basa file thit đỏ đóng gói 1000gr                68,000           74,500               78,225
134 Cá viên basa kg/pe đóng gói 1000gr                62,000           68,500               75,350
135 Chả giò rế đóng gói 500gr 43,000           49,500               54,450
136 Chạo cá basa đóng gói 1000gr                69,000           75,500               83,050
137 Há cảo basa đóng gói 250gr                22,200           28,700               31,570
138 Chả quế basa đóng gói Kg                80,000           86,500               95,150
139 Ốc nhồi basa đóng gói Kg                79,000           85,500               94,050
140 Tàu hủ basa đóng gói 1000gr                78,000           84,500               92,950
BA BA SỐNG
141 BABA sống 0.7-0.79kg Kg               169,000         175,500             180,765
142 BABA sống 0.8-0.89kg Kg               210,000         216,500             222,995
143 BABA sống 0.9-0.99kg Kg               230,000         236,500             243,595
144 BABA sống 1-1.1kg Kg               245,000         251,500             259,045
145 BABA sống 1.1-1.19kg Kg               255,000         261,500             269,345
145 BABA sống 1.2-1.3kg Kg               285,000         291,500             300,245
146 BABA sống 1.35-2kg Kg               315,000         321,500             331,145
SẢN PHẨM HONG KHÓI MỚI
147 Lỗ tai heo hong khói đóng gói Kg               138,000         144,500      158,950,000
148 Lưỡi heo hong khói đóng gói Kg 192,000         198,500      218,350,000
149 Sườn heo hong khói đóng gói Kg 216,000         222,500      244,750,000
150 Giò heo hong khói đóng gói Kg 174,000         180,500      198,550,000
151 Đuôi heo hong khói đóng gói Kg 168,000         174,500      191,950,000
152 Gà ta hong khói đóng gói Kg 176,000         182,500      200,750,000
153 Vịt siêm hong khói đóng gói Kg 156,000         162,500      178,750,000
154 Bắp bò hong khói đóng gói Kg 324,000         330,500      363,550,000
SẢN PHẨM KHÔ TẨM GIA VỊ
156 Mực khô loại 1 đóng gói Kg               680,000         680,000             700,400
157 Cá thiều tẩm gia vị đóng gói Gói                22,000           22,000               22,660
158 Cá bống cắt sợi đóng gói Gói                23,000           23,000               23,690
159 Cá cơm kho cay đóng gói Gói                43,000           43,000               44,290
* Chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh :    
  0908430286 A Nhật          

CUng ứng Hải sản giá tốt nhất tại Đà Nẵng dành cho các đơn vị bán sĩ .

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua về nhà tự chế biến hải sản hãy liên hệ với chúng tôi để có đội ngũ đem đến tận nhà

HẢI SƠN THỊNH – HẢI SẢN & ĐỒ ĐÔNG LẠNH CHUYÊN NGHIỆP

Add : 122 / 33 Trường Chinh , Cẩm Lê, Đà nẵng

Điện thoại : 0908430286

Chú ý : BẢNG GIÁ TRÊN CÓ THỂ THAY ĐÔỈ THEO MÙA VỤ .

Cung ứng Hải sản tại Đà Nẵng UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG !

MUA HẢI SẢN VỀ ĐỂ TỰ CHẾ BIẾN !

Comments

comments

Facebook like