CHỤP ẢNH CƯỚI

1.500.000

CHỤP ẢNH CƯỚI

Chụp ảnh truyền thống cưới Đà Nẵng – Quảng Nam – Huế (OPTIONS)

Máy ảnh : Canon 5D Mark III – Lens L

Máy ảnh : Sony A7 Mark III – Lens G / Zeiss

01 kỹ thuật viên

Giao toàn bộ File chỉnh sửa

01 Album ảnh in 50 tấm