CỔNG BÓNG

CỔNG BÓNG

Cổng bóng sự kiện khai trương

Cổng bóng cao 3m x 5m

Màu sắc : 1-3 màu .

Chất liệu : Bóng thái lan .

Bảo trì : 1 ngày tại Hải Châu , Thanh Khê , Đà nẵng